Visjon

Vår visjon:
Vi utvikler olympiere, forbilder, selvfølelse, samhold og tilhørighet for alle

Dette er vår oppnåelige drøm som vi aldri skal slutte å strekke oss mot. Den skal være retningsgivende og forankret/kjent i alle ledd i Bærumsvømmerne I Bærumsvømmerne skal vi alle være olympiere, enten ved at vi kvalifiserer oss for OL eller deltar i nasjonale mesterskap, stevner, er trener eller instruktør eller utvikler klubben gjennom ledelse og styret. Å vær en en olympier betyr å være godt forberedt, jobbe systematisk og målrettet. I Bærumsvømmerne skal vi være forbilder for hverandre. Selvfølelse utvikles gjennom løpende forbedringer. Samhold og tilhørighet er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes. Det krever åpenhet ovenfor hverandre. Vi skal tørre å si fra!

Vår virksomhetside:
Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere!

De tre M’ene Miljø, Mangfold og Mestring skal gjøre klubben, utøverne og medlemmene til vinnere, enten det i er i konkurranse med seg selv eller med andre på topp nasjonal og internasjonalt nivå. Vi skaper vinnere på alle nivåer gjennom svømmeglede og mestring i et godt miljø, og ved mangfold i tilbudene.

Våre verdier

 • Inkluderende
  I Bærumsvømmerne betyr det å inkludere å få alle til å føle seg som en del av klubben. Vi skal virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for hverandre. For å få til dette må vi tåle forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger, men også tørre å si våre meninger. Vi skal også unne hverandre glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen.Bærumsvømmerne er for alle og vi skal legge til rette for de som ikke har toppidrett og konkurransesvømming som ambisjonsnivå. Vi skal bidra til NIFs mål om å ta vare på ungdommen og redusere frafallet fra denne gruppen
 • Profesjonell
  I Bærumsvømmerne betyr profesjonell at vi er seriøse og målrettede. Vi skal være ansvarsfulle og alle har en klar formening om det vi driver med. For den toppidrettssatsende betyr profesjonell det å være en 24-timersutøver med kunnskap om idretten. Vi skal ha profesjonelle trenere og instruktører på alle nivå. Bærumsvømmerne skal drive effektivt og nøkternt slik at vi har en bærekraftig økonomi.
 • Sulten
  Hos oss betyr sulten å være offensive. Vi vil alltid søke forbedring enten vi er i bassenget, jobber med administrasjon eller utvikling av klubben. Vi skal ha en positiv holdning til endring og utvikling, både som individ og gruppe.Vi skal tilrettelegge for mestring og gjøre mer av det som gir oss den indre driven til å yte litt ekstra.
 • Pålitelig
  Hos oss betyr pålitelig å alltid stille opp på arrangementer, dugnader og stevner. Vi svømmer etter reglene, stiller opp for en ren idrett og er ærlig mot oss selv og andre. En ærlig utøver har ekte kjærlighet for svømming! Vår økonomiske drift skal følge NIFs og NSFs retningslinjer og fremme sunn økonomisk utvikling