Årsmøte i Bærumsvømmerne 22. mars

Valgkomiteen er på utkikk etter gode kandidater til neste års styre og kontrollkomite. Det skal velges både leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter. 

Vi i valgkomiteen ønsker å levere en innstilling til et godt team som kan bidra i klubbens videre utvikling, og som ivaretar kontinuitet, representasjon fra klubbens bredde (helst representere alle grupper), samt styre kompetanse. 

 

Vi håper derfor at DU melder DIN interesse eller tipser oss om gode kandidater som kan bidra i styrearbeid. 

Vi ønsker innspill så fort som mulig og senest innen 1. februar. 

 

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.
Hilsen fra valgkomiteen i Bærumsvømmerne

 Johanne Melø, johanne.melo@gmail.com
Torstein Hagen, Torstein.hagen@storebrand.no
Heidi Emanuelsen, heidi.emanuelsen@gmail.com
Kjetil Berge, kberge@cisco.com

 For mer info om vedtekter og årsmøte: https://www.barumsvommerne.no/om-oss/