Videre etter å ha fullført opplæringskurven

Når du har fullført kursstigen og avsluttet hai-nivået kan du bli med i rekrutt/ treningsgruppe. Avhengig av alder får du tilbud om enten rekruttgruppe eller treningsgruppe.  Her nyttig info for deg som har lyst til å drive med svømming som idrett.

Hai-kurset er siste kurs før du begynner på vanlige treningsgrupper. På kurset fokuserer vi på å lære deg god teknikk i alle 4 svømmerarter og vi svømmer også lengre lengder.

Når du har gjennomført Hai-kurset er du klar til å starte på en av rekruttgruppene/ treningsgruppene. Treningene foregår i Bergerhallen på Rykkinn og på Hundsund Bad på Snarøya. Du får tilbud om 2-3 treninger i uken, og vi anbefaler at du trener minst 2 av disse. Rekruttgruppene deles inn etter alder. Gruppene er med på rekruttstevner ca 1 gang hver annen måned. Man er med på rekruttstevner for å lære og å ha det gøy. Treneren er med på stevner.

Dersom du er over en viss alder, får du tilbud om å trene 2 ganger i uken med Speed Up. Denne gruppen trener ikke for å konkurrere, de er opptatt av god trening og godt sosialt miljø. Dersom målet ditt er å konkurrere i svømming og du får tilbud om Speed Up, kan du etterhvert går over til en konkurransegruppe. Det er viktig at du da prater med trenerene, slik at de kan hjelpe deg og legge til rette for at du skal kunne gå over til en konkurransegruppe.

Når treneren på R-gruppene mener du er blitt flink nok til å kunne svømme på en konkurranse- eller trenings-gruppe velger du et løp – enten trening eller konkurranse. T-gruppene og Speed Up er for deg som liker å trene, men som kanskje ikke ønsker å konkurrere eller trene så mye som de krever på en konkurranse-gruppe. Du må vanligvis være 10 år for å delta i en konkurransegruppe.

Ønsker du å satse på svømming som konkurranseidrett krever det mye trening og du forplikter deg til å møte opp på treninger og å delta på stevner som blir satt opp. Det er også treningsleirer som du bør delta på etter fylte 11 år. For å delta i en konkurransegruppe er det flere ting som teller, du må ha motivasjon, like å trene og jobbe mot et mål – og du må være fokusert på trening. Det er ofte en dialog mellom trenere, foresatte og også barna for å høre om de har lyst til å prøve seg i konkurransegruppene.

Det er kort vei mellom treningsgrupper og konkurransegrupper hvis du er motivert og omvendt. Det er fullt mulig å gå til en treningsgruppe hvis du ikke har lyst til å trene så mye som konkurransegruppene krever. Sannsynligvis kjenner du flere på begge steder, slik at du får et bra sosialt tilbud uansett.

Vi har ofte stor pågang fra svømmeopplæring til treningsgrupper, og det kan derfor være ventetid i overgangen til treningsgrupper.

Vi har høyt kvalifiserte og motiverte trenere på alle grupper og på alle nivåer.