I juni 2019 ble vi med i Rent Idrettslag. Bærumsvømmerne har i flere jobbet aktivt mot doping med flere av våre treningsgrupper, men har nå satt det i system. Fremover skal vi jobbe med Antidoping Norges forebyggende program og utvikle vår egen antidopingpolicy. Målet er at vi skal bli en tydelig verdiformidler for en Ren Idrett. Rent IL er et forebyggende program for idrettslag i Norge. Du kan lese mer om Rent Idrettslag her Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø. Idrettslagets handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak:

  • GJENNOMFØRE FOREDRAG MED ANTIDOPING NORGE
  • HENGE OPP RENT IL-PLAKAT I LOKALENE
  • TA STANDPUNKT TIL BRUK AV TRENINGSSENTER

Rent idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund. Målet er at vi skal bli en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot idrettslagene i Norge. Les mer om Rent idrettslag

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.