Styret i BSV ønsker velkommen til  ordinært årsmøte 22. mars 2023.

Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fylle 15 i inneværende år, samt ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Man må ha personlig medlemskap i BSV for å ha stemmerett på årsmøte (en foresatt kan ikke stemme på vegne av barnet).

Dokumenter til årsmøte:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret