Våre målområder

Bærumsvømmerne har som hovedmål å være «Norges mønsterklubb i svømming».

Hovedmålet definerer mer presist hva det er vi skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet konkretiseres ved hjelp av delmål som vi skal oppnå i løpet av en gitt periode. Delmålene definerer satsningsområder og hvor vi må sette inn ressurser for å oppnå disse. BSV har strukturert arbeidet i en virksomhetsplan som omfatter klubbens overordnede drift, en egen plan for svømmeskolen, og en sportslig plan som går mer spesifikt på konkurransesvømming. Planene gjelder for en periode på fire år.