Valgkomite

Valgkomiteen har en av BSV viktigste oppgaver. Den har ansvar for å finne og vurdere medlemmer som ønsker å bidra i styret i klubben. Valgkomiteen rapporterer til årsmøtet og plikter å legge frem sin innstilling på årsmøtet. Innstillingen må være klar senest en uke før årsmøtet.

Styret har ansvar for å innstille kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen velges på årsmøtet.

Valgkomiteens sammensetning og oppgaver kan du lese mer om her:  https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/