Årsmøtet i BSV skulle vært avholdt mandag 16. mars. Møtet er utsatt på ubestemt tid. Vi avventer helsemyndighetenes råd for når vi igjen kan være sammen.

Inntil da: ta vare på hverandre!