Uapproberte stevner

BSVs rekruttgrupper deltar på uapproberte stevner. Uapproberte stevner er for svømmere under 10 år, og som ikke kan delta på approberte stevner. Det er også for svømmere over 10 år som trener på rekruttgrupper. Det er ingen rangering på rekruttstevner og det blir normalt gitt deltakerpremie til alle.