Trening- og kursavgift

Du finner en oversikt på våre hjemmesider over priser på kurs og treningsavgift. Kursene faktureres per måned, mens treningsavgiftene faktureres per semester. Treningsavgiftene fastsettes utfra tilbud om antall ganger treninger, og aktiviteter.

Startlisens er en årlig kostnad som BSV betaler på vegne av utøver. Lisensen inkluderes i treningsavgiften. Inkludert i lisensen er en forsikring som dekker skader under trening og stevner.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse på aktiviteter som ikke inkluderes i treningsavgiftene. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og treningsleire.

Trenings – og kursavgifter trenger ikke årsmøtevedtak, men reguleres av klubbens administrasjon.