Når vi drar på leir, drar vi for å trene mye og intensivt i en konsentrert periode. Det er derfor viktig at alle svømmere som skal delta, må være mentalt og fysisk forberedt til dette.

Dette innebærer at hvis du har lavt oppmøte i perioden før leiren, så kan det være vanskelig å mestre treningsmengden som vi har på leir. Det er derfor viktig at du har den oppmøteprosenten som kreves for din gruppe i månedene før leiren. En treningsleir kan sees på som en belønning for at du har trent bra og jevnt i forkant!

Svømmere må være friske og skadefrie for å bli med på leiren, da sykdom vil kunne medføre smitte og skadde ikke får utbytte (vurderes i hvert enkelt tilfelle). Ved langvarig/høyt fravær i forkant av leiren, uavhengig av årsak, vil det være opp til Sportslig Leder og Hovedtrener å vurdere om man kan ha utbytte av leiren.