Daglig leder Johan Bjørkegren og sportslig leder Triatlon Sondre Solheim oppfordrer alle til å sette av 30 minutter til frisk luft og aktivitet uansett vær og føre. Ta med deg en venn eller gå alene, men kom deg ut i løpet av dagen for å få bevegelse i kroppen.

1. Kroppen trenger bevegelse
2. Mentalt trenger man fysisk aktivitet
3. Avbrekket vil gi deg ny giv og motivasjon til resten av dagen!

Se utfordringen fra Sondre og Johan her: