Hver lørdag ettermiddag i Bergerhallen har vi svømmekurs for kvinner med kvinnelige instruktører.

Kursene er for kvinner som ikke kan svømme eller kan svømme litt.

Kan du svømme har du mulighet til å svømme selv i egne baner eller delta i mosjonsgruppen – du får veiledning på hvordan du kan bli enda bedre fra våre dyktige instruktører.

Du melder deg på via www.tryggivann.no – lag en bruker og søk opp voksne under Bærumsvømmernes svømmekurs.

Har du spørsmål kontakt: kurs@barumsvommerne.no