Svømmedyktighet

Mestringsopplevelsen står i fokus på kursene våre.

Mestringsopplevelsen står i fokus på kursene våre.

Bærumsvømmerne tilbyr svømmeopplæring med høy kvalitet på alle nivåer for barn og unge. Målet med å drive med svømmeopplæring for oss er å gjøre barn svømmedyktige og også at de skal oppleve trygghet, mestring og glede ved å være i vann. Svømming, enten du driver med det som konkurransesvømming eller for treningens skyld er noe du kan ha glede av gjennom hele livet.

Vår undervisning er organisert for at hvert enkelt barn skal få mest ut av undervisningen og for at de skal klare å nå målene ved hvert opplæringsnivå så raskt som mulig.  Vi har hver uke tilbud om svømme- og teknikkopplæring for rundt 1200 barn, unge og voksne.

Bærumsvømmerne en del av Norges Svømmeskole
I Bærumsvømmerne jobber vi etter Norges Svømmeforbunds kursstige og fremgangsmåte, Norges Svømmeskole. Vi fokuserer først på grunnleggende ferdigheter som dykking, flyting, gli og fremdrift. Etter hvert i kursstigen blir det større fokus på teknikk i de fire svømmeartene.  Pedagogikken er basert på anerkjent forskning og legger grunnlaget for å lære god svømmeteknikk og vannfølelse.

For at barna skal bli trygge i vann, oppleve mestring og positivitet for svømmingen er det viktig at undervisningen oppleves som gøy for hver enkelt. Vi har derfor fokus på læring gjennom lek i undervisningen. Selv om det oppleves som lek er det alltid noe barna skal lære i det vi gjør. Lekene er spesifikt og målrettet mot det nivået barna er på og har elementer fra delmålene som barna skal oppnå.  Det å ha det gøy, gjør at vi tør å prøve nye ting.

Vanntilvenning
Det aller første vi lærer er vanntilvenning og dykking. Det å være trygg i vannet er det første skrittet for mange og et sentralt tema for å bygge på de ulike svømmeartene. Vi fokuserer på å ha vann i ansiktet og klare å dykke under vann.

Dette nivået kalles Hval.

Flyting
Når barna er trygge og klarer å orientere seg i vannet, samt tør å hoppe selv fra kanten, starter vi å lære de flyting. De lærer å flyte på mage, rygg, i stjerne og i pil. Å flyte er viktig for å kunne lære seg selvberging, samt at det er viktig for å kunne slappe av i vannet. Å flyte på ryggen er særlig viktig. Dersom man blir sliten på dypt vann er det viktig å vite hvordan man kan hvile. Det er rett og slett energisparende. I tillegg lærer vi også å dreie. Å dreie er starten på å lære god pusteteknikk i crawl (vi puster til siden), samt at vi også utvikler god balanse i vannet.

Dette nivået kalles skilpadde.

Fremdrift
På neste nivå jobber vi videre med balansen og introduserer fremdrift ved fraspark fra vegg eller benspark. Vi starter med crawl og rygg benspark, enkle rett opp- og ned bevegelser med bena.

Dette nivået kalles pingvin.

 

Koordinert crawl og rygg
Nå er barna trygge i vann og bensparkene sitter. Da starter vi med armtak. Nå ser vi resultater av hvordan vi har jobbet på de tidligere nivåene i kursstigen. De enkle øvelsene som vi har jobbet med blir nå satt sammen til en helhet og gjør at barna raskere utvikler riktig teknikk. Vi introduserer pusteteknikk, stupøvelser og starten på vendinger, og ender opp med crawl- og ryggsvømming.

Disse øvelsene går over to kurs, selunge og sel.

 

Koordinert bryst og begynnende butterfly
Når crawl- og ryggteknikk er på plass, starter vi med å lære bryst og butterfly. De to svømmeartene er mer komplekse og krever mer koordinering. Det er viktig at barna er klare for utfordringene, da det er lett å lære seg feil teknikk i særlig brystsvømming. Vi har fortsatt fokus på å forbedre teknikken på crawl og ryggsvømming, men jobber med butterflykicks og brystteknikk. På disse nivåene er det også mer treningsrettet med tilpassede lengder og de får tilbud om å delta på sin første svømmekonkurranse som er BSV-cup. En intern klubbkonkurranse med premier til alle fra kurs.

Vi fokuserer på overnevnte på nivåene Sjøløve, Delfin og Hai.

Å være svømmedyktig
Både svømmeskoler i Norge og utdanningsetaten definerer barn og unge som svømmedyktige når de består svømmedyktighetstesten.

Kravet til svømmedyktighet er definert slik:
«Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukk opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil -> flyt på mage, rull over, flyt på rygg, samlet i 3 minutter. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Ser man på vår undervisning som en helhet, så ser man at vi først lærer teknikker og ferdigheter som gjør at man jobber mest mulig energieffektivt for å få fremdrift i vannet. Når teknikkene er utviklet jobber vi videre med mengde- og lengdetrening. Jo bedre tekniske ferdigheter vi har utviklet, jo mindre tid bruker man på svømmingen.  Prinsippet er viktig i vår undervisning. Vi bruker mye tid på å svømme korte distanser med riktig teknikk. Det er først når barna er klare for det at vi øker lengdene. Når barna har fullført Sel-nivået, anser vi de som svømmedyktige. På dette nivået kan barna svømme godt crawl- og ryggteknikk og er klare for lengre distanser.