Styret

Årsmøte er Bærumsvømmernes øverste organ, og styret velges av Årsmøtet hvert år. Styret representerer klubben og ikke særinteresser. Styremedlemmene viser lojalitet til styrets beslutning. Hvert styremedlem har konkrete ansvarsområder på vegne av styret. Styret skal etter vedtak gjort i årsmøtet og styremøter sørge for at klubben utvikler seg i ønsket retning. Styret har mulighet til å delegere myndighet til ansatte eller utvalg.

Styrets hovedoppgaver:

  • Være klubbens ansvarlige organ utad og innad.
  • Styre i henhold til årsmøtevedtatt  virksomhetsplan og budsjett
  • Drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra daglig leder
  • Behandle forslag til totalbudsjett innen første februar hvert år
  • Utarbeide forslag til prioriterte innsatsområder innen første februar hvert år
  • Lage årsberetning til årsmøtet
  • Innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene

Se full instruks for styret her

Styret 2019/2020:

NavnVervE-postMobil
Tomas ErikssonStyrelederstyreleder@barumsvommerne.no468 87 761
Bente Mostad TjugumNestledermos-tjug@adv-hst.no950 08 080
Morten SætreStyremedlemms@reefermarine.com995 13 000
Kathrine HammerlinStyremedlemkathrine.hammerlin@ericsson.com976 71 559
Peter EikelandStyremedlempeter@partnerkontoret.no474 13 446
Finn Borchgrevink Varamedlemfinnborchgrevink@gmail.com977 35 478
Magrethe SmithVaramedlemMargrethe.Smith@glitreenergi.no971 92 949