Styret

Årsmøte er Bærumsvømmernes øverste organ, og styret velges av Årsmøtet hvert år. Styret representerer klubben og ikke særinteresser. Styremedlemmene viser lojalitet til styrets beslutning. Hvert styremedlem har konkrete ansvarsområder på vegne av styret. Styret skal etter vedtak gjort i årsmøtet og styremøter sørge for at klubben utvikler seg i ønsket retning. Styret har mulighet til å delegere myndighet til ansatte eller utvalg.

Styrets hovedoppgaver:

  • Være klubbens ansvarlige organ utad og innad.
  • Styre i henhold til årsmøtevedtatt  virksomhetsplan og budsjett
  • Drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra daglig leder
  • Behandle forslag til totalbudsjett innen første februar hvert år
  • Utarbeide forslag til prioriterte innsatsområder innen første februar hvert år
  • Lage årsberetning til årsmøtet
  • Innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene

Se full instruks for styret her

Styret 2020/2021:

NavnVervTelefonE-post
Tomas ErikssonStyreleder468 87 761julklavik@gmail.com
Annette BergNestleder (barneidrettsansvarlig)484 08 444anette.berg@online.no
Kathrine HammerlinStyremedlem976 71 559kathrine.hammerlin@ericsson.com
Peter KnutzenStyremedlem908 51 158peter.knutzen@gmail.com
Trond DyrkornStyremedlem941 68 766dyrkorn@mac.com
Riina EikenesVaramedlem468 99 287riina_kk@yahoo.com
Melanie BeaulieuVaramedlem930 01 643melanie_anik@yahoo.ca