Styret

Årsmøte er Bærumsvømmernes øverste organ, og styret velges av Årsmøtet hvert år. Styret representerer klubben og ikke særinteresser. Styremedlemmene viser lojalitet til styrets beslutning. Hvert styremedlem har konkrete ansvarsområder på vegne av styret. Styret skal etter vedtak gjort i årsmøtet og styremøter sørge for at klubben utvikler seg i ønsket retning. Styret har mulighet til å delegere myndighet til ansatte eller utvalg.

Styrets hovedoppgaver:

  • Være klubbens ansvarlige organ utad og innad.
  • Styre i henhold til årsmøtevedtatt  virksomhetsplan og budsjett
  • Drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra daglig leder
  • Behandle forslag til totalbudsjett innen første februar hvert år
  • Utarbeide forslag til prioriterte innsatsområder innen første februar hvert år
  • Lage årsberetning til årsmøtet
  • Innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene

Se full instruks for styret her

Styret 2020/2021:

NavnVervTelefonE-post
Vibeke Rike HolmannStyreleder 99153981styreleder@barumsvommerne.no
Kristoffer BjørklundNestleder92413795kristobjorklund@gmail.com
Rickard Selmer-OlsenStyremedlem40438053selmer2325@hotmail.com
Kathrine HammerlinStyremedlem 976 71 559kathrine.hammerlin@ericsson.com
Tarjei ØvergaardStyremedlem404 03 350tarjeio@gmail.com
Fredrik WexelsVaramedlem411 07 632fwexels@gmail.com
Cecilie von KroghVaramedlem915 03 100cecilie@nitschke.no