Bilde av Jeff Wang fra Pexels

En stor takk til vår avtroppede styreleder

På vegne av Bærumsvømmerne vil styret takke avtroppede styreleder Tomas Eriksson for innsatsen og det gode samarbeidet i de årene han har sittet i styret.

Med sin kunnskap og engasjement har Tomas bidratt til økt kvalitet på styrearbeidet med gode løsninger og resultater inklusive visjonen om et fremtidig BSV 2.0. Oppstart av Triatlongruppen i klubben er et godt eksempel på dette. I året som har gått har Tomas vært en sterk bidragsyter i arbeidet med å styre BSV gjennom den vanskelige Covid-19 situasjonen. Pandemien er fortsatt over oss, men planene for å sikre et fremdeles godt og fremtidsrettet tilbud til våre svømmere og triatlonutøvere er på plass. Vi er klare for «gjenåpningen» av Norge.

Det er en tid for alt. Vi alle i BSV ønsker Tomas og hans familie lykke til videre med nye spennende utfordringer – og ikke minst med flyttingen tilbake til hjemlandet Sverige!

Beste hilsener
BSV-styret