BSV-stevner

Bærum Open, BSV-rekrutten og BSV-cup
Alle som har barn i treningsgrupper/ rekruttgrupper og konkurransegrupper kan og vil bli spurt om å stille på dugnad. Vi trenger mye mat og mange hender for å arrangere stevner.

Under Bærum Open og større stevner har K-gruppene hovedansvaret, men R- og T-grupper kan også bli bedt om å levere mat eller stille på vakt. Under rekruttstevner er det R-gruppene som stiller på vakt, men foreldre til K-gruppene kan også bli bedt om å delta eller levere mat.

Våre stevner i 2020:

  • BSV-rekrutten 2020 – fredag 1. mai i Nadderudhallen –  Stevnet er avlyst på grunn av Korona-situasjonen
  • BSV-cup sommer 2020 – onsdag 8. juni i Hundsund Bad
  • Bærum Open 2020 – fredag 4.12 til søndag 6.12.2020 i Nadderudhallen

Info fra BSV

Det er en krevende tid for alle der ting endres fra dag til dag og det er uoversiktlig. Ansatte i klubben er permittert, for å sikre jobbene deres i fremtiden. All organisert trening er forbudt og anlegg stengt. Her følger noen punkter fra oss vi mener det er verdt å...

les mer

Avlysning av all aktivitet i BSV

Vi har i dag morges gjort en ny vurdering, og basert på siste dagers utvikling av Koronaviruset og helsemyndighetenes innstramninger har Bærumsvømmerne besluttet å avlyse all aktivitet med umiddelbar virkning. Alle treningsgrupper og kursdeltagere er varslet på e-post...

les mer

Status i forhold til Koronasmitte

Vi er opptatt av å forhindre Koronasmitte blant våre utøvere og ansatte, og følger situasjonen tett. Vi gjør fortløpende vurderinger i forhold til å justere/ avlyse kurs og treninger. Per nå har vi ikke informasjon om  noen av våre ansatte eller utøvere er smittet av...

les mer

Føre-var-råd i forhold til Koronavirus

I BSV er vi opptatt av å forebygge spredning av sykdom, og nå med Corona-viruset, ønsker vi å spre rådene fra Folkehelseinstituttet og Olympiatoppen til våre medlemmer, slik at vi sammen kan forebygge spredning av viruset. 

les mer