BSV-stevner

Bærum Open, BSV-rekrutten og BSV-cup
Alle som har barn i treningsgrupper/ rekruttgrupper og konkurransegrupper kan og vil bli spurt om å stille på dugnad. Vi trenger mye mat og mange hender for å arrangere stevner.

Under Bærum Open og større stevner har K-gruppene hovedansvaret, men R- og T-grupper kan også bli bedt om å levere mat eller stille på vakt. Under rekruttstevner er det R-gruppene som stiller på vakt, men foreldre til K-gruppene kan også bli bedt om å delta eller levere mat.

Våre stevner i 2020:

  • BSV-rekrutten 2020 – fredag 1. mai i Nadderudhallen –  Stevnet er avlyst på grunn av Korona-situasjonen
  • BSV-cup sommer 2020 – onsdag 8. juni i Hundsund Bad
  • Bærum Open 2020 – fredag 4.12 til søndag 6.12.2020 i Nadderudhallen

BSV-rekrutten 1. mai avlyses

Vi avlyser BSV-rekrutten fredag 1. mai. Alle aktiviteter i klubben er avlyst på ubestemt tid, og dette vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av rekruttstevnet fredag 1. mai.  Vi har derfor, med tungt hjerte, valgt å avlyse stevnet. Vi får heller glede oss til...

les mer

Informasjon fra styret i BSV

Kjære alle BSV venner, Den 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet med hjemmel i smittevernloven § 4-1, andre ledd. Vedtaket gjelder både innendørs og utendørs aktivitet, og det ble spesifikt besluttet å...

les mer

Utsatt årsmøte

Årsmøtet i BSV skulle vært avholdt mandag 16. mars. Møtet er utsatt på ubestemt tid. Vi avventer helsemyndighetenes råd for når vi igjen kan være sammen. Inntil da: ta vare på hverandre!  

les mer

Info fra BSV

Det er en krevende tid for alle der ting endres fra dag til dag og det er uoversiktlig. Ansatte i klubben er permittert, for å sikre jobbene deres i fremtiden. All organisert trening er forbudt og anlegg stengt. Her følger noen punkter fra oss vi mener det er verdt å...

les mer

Avlysning av all aktivitet i BSV

Vi har i dag morges gjort en ny vurdering, og basert på siste dagers utvikling av Koronaviruset og helsemyndighetenes innstramninger har Bærumsvømmerne besluttet å avlyse all aktivitet med umiddelbar virkning. Alle treningsgrupper og kursdeltagere er varslet på e-post...

les mer