Stevnekomite

Stevnekomiteen er ansvarlig for gjennomføring, planlegging og evaluering av alle stevner i BSVs regi og sørge for at de gjennomføres på best mulig måte.

Stevnekomiteens leder utpekes av styret, og leder har fullmakt til selv å utpeke komitemedlemmer. Stevnekomiteens leder får bistand i planlegging og gjennomføring av stevnet fra klubbens administrasjon. Stevnekomiteen består videre av en tidtakeransvarlig, en cafeansvarlig, en sekretariatsansvarlig og rigg-og ryddansvarlig. I tillegg vil komiteen også søke å få med seg sponsoransvarlig, medieansvarlig og andre typer funksjoner ved behov.

Du kan lese mer om stevnekomiteen her: https://www.barumsvommerne.no/mandat-stevnekomiteen/