Vi er opptatt av å forhindre Koronasmitte blant våre utøvere og ansatte, og følger situasjonen tett. Vi gjør fortløpende vurderinger i forhold til å justere/ avlyse kurs og treninger. Per nå har vi ikke informasjon om  noen av våre ansatte eller utøvere er smittet av Korona. Svømmekurs og trening går som vanlig foreløpig.

Vi følger råd fra Folkehelsemyndigheter, Idrettsforbundet og Svømmeforbundet, og er også i dialog med Bærum kommune ang svømmehallene. Fra kommunens side vurderes det fra dag til dag om svømmehaller og idrettsanlegg stenges. Dersom dette skjer, vil vi informere via sms. Dette kan skje på kort varsel.

Foreløpig er følgende tiltak iverksatt av klubben og Bærum kommune:

 • Koronaviruset smitter ikke i klorvann, da viruset ikke overlever kloret.
 • Hyppigere renhold av garderober og dusjer med kjemikalier.
 • LÅMØ, Lambadalekene og Bergen Swimfest er avlyst
 • Treningsleir i påsken for Elitesvømmerne er avlyst
 • All reisevirksomhet for klubbens utøvere er innstilt, både lokalt til klubber i nærområde, innenlands og utenlands.
 • Landtrening innendørs er avlyst. Landtrening skjer evt utendørs, informasjon kommer fra din trener.
 • Det blir ikke gjennomført temasamlinger eller internstevner.
 • Skolesvømming i Bærum er avlyst inntil videre, da transportsituasjonen regnes som en risikosituasjon for skolene
 • Barnehagesvømmingen på Martina Hansen er avlyst inntil videre på grunn av at bassenget befinner seg på et sykehus. Tiltaket er forebyggende for å verne utsatte pasienter og ansatte.
 • Vannglede – skolefritidstilbudet er stengt frem til 19. mars på grunn av stengingen av Hundsund ungdomskole (barna spiser på Hundsund Ungdomskole). Dette er et forebyggende tiltak.
 • Bærum kommune foretar en ny vurdering fra dag til dag om svømmehaller og idrettsanlegg i Bærum skal stenges, og vi forholder oss til de råd vi får.

Dersom du har fått bekreftet smitte eller noen i din familie er i karantene , vennligst gi umiddelbar beskjed til post@barumsvommerne.no eller din trener.
Vi gjør da følgende: 

 • Kontakte kommuneoverlegen og følge rådene vi får
 • Informere medlemmer om situasjonen og hvordan vi forholder oss

Det er viktig at alle følger smitteforebyggende råd for å begrense smitte: 

 • Alle personer knyttet til vår klubb må være nøye med håndhygiene.
 • Vask hendene godt med såpe og lunkent vann. Vask hender før og etter landtrening, etter toalettbesøk, før og etter spising og etter nærkontakt med andre.
 • Hold deg minst en meter unna folk med åpenbare/kjente luftveissymptomer (eks hoste)
 • Dersom du hoster bør du gjøre dette i engangs-papirtørkle eller i albuekroken
 • Ikke møt på trening dersom du som utøver er forkjølet eller mistenker at du kan være smittet. Det samme gjelder foresatte, ansatte og trenere – hold dere hjemme for å begrense smitte. Følg råd fra lege og kontakt gjerne trener for å informere.
 • Ikke håndhils eller klem hverandre, hold gjerne fysisk avstand for å minske smitterisiko.
 • Ikke del drikkeflasker, snorkler og utstyr som kan før med seg smitte.
 • Personer som er syke eller har har vært i områder med smittefare, skal holde seg hjemme i minst 14 dager.