Sportslig plan

 

NM samling

Sportslig plan er en del av klubbens arbeid for å utvikle oss og bli en stadig bedre klubb. Den sportslige planen er  basert på NSFs veiledningshefte, systematisering av allerede eksisterende  arbeidsdokumenter for trenerteamet og og er en del av en arbeidsprosess i trenerteamet.

Sportslig plan er et levende dokument som oppdateres og utvikles av trenerteamet to ganger i året.