Sosialt miljø

I Bærumsvømmerne er vi opptatt av at det skal være et godt sosialt miljø og trygge rammer for at alle skal kunne utvikle seg som svømmere og mennesker. Vi jobber aktivt mot mobbing og har retningslinjer for hvordan vi skal være mot hverandre.

Vi har flere regler som alle som er involvert i klubben må følge. Dette for at vi skal ha et trygt og godt miljø! Du kan lese mer om dette i vår Regelhåndbok.

En av våre verdier er at vi skal være inkluderende:
Hos oss betyr det å inkludere å få alle til å føle seg som en del av svømmefamilien. Vi skal virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for andre. For å få til dette må vi tåle forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger. Vi skal også unne hverandre glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen.

Mobbing

I BSV aksepterer vi ikke mobbing. Vi er opptatt av at alle medlemmer skal få gjennomføre aktiviteter i trygge omgivelser. Vi tar vare på hverandre. Mobbing tolereres ikke.

Hvis noen opplever mobbing/ har kjennskap til mobbing i klubben:

  • Foreldre som får vite om mobbing må kontakte klubben (enten gjennom styret, trener eller administrasjon)
  • Trenere må være ekstra observante overfor mobbing
  • Utøvere må få vite at hvis de opplever eller ser at det foregår mobbing må de melde fra til trenere/ foresatte slik at tiltak kan settes inn.

Du kan også lese om mobbing på nettsiden Null mobbing

Seksuell trakassering

Dessverre så forekommer seksuell trakassering og overgrep også i idretten. I BSV har vi flg retningslinjer, basert på Norges Idrettsforbunds retningslinjer:

Utsettes du for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep:

  • Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på.
  • Kontakt ledelsen i klubben/idrettslaget, eventuelt idrettskretsen, særforbundet eller Idrettsforbundet.
  • Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet, post@LDO.no tlf. 23157300

Har du mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering:

For å få et bedre idrettsmiljø og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som utsettes for dette tør å ta opp saken. Dette er vanskelig, ikke minst når det gjelder barn og unge. Utøvere som utsettes for seksuell trakassering av noen i støtteapparatet kan være redde for straff, føle usikkerhet, skam, skyld og redsel for ikke å bli trodd.

Det er viktig å presisere at dersom noen i idretten har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep bør dette varsles, ente man er foresatt, del av støtteapparat eller utøver. For unge utøvere er det ofte lettere å snakke med en annen person enn selv direkte konfrontere den som har en atferd som oppleves som trakassering.

Les mer om idrettens retningslinjer her:
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Documents/BROSJYRE_seksuell%20trakassering_NORSK_WEB.pdf

For å være ansatt i BSV må du levere politiattest. Du kan lese mer om ordningen her.