Skolesvømming

Bærumsvømmerne tilbyr svømmeundervisning for alle 5. klasser i Bærum kommune.

De siste årene har instruktører fra BSV´s Svømmeskole hatt ansvar for svømmeundervisning for flere 5. klasser i Bærum kommune. Gjennom positive tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre vet vi at vi gjør et viktig bidrag for at alle elever i Bærum skal bli svømmedyktige.

Flere landsomfattende undersøkelser har konkludert med at halvparten av Norges 5. klassinger ikke er svømmedyktige. Det er også kjent at flere lærere «må» undervise svømming, uansett om de har den faglige kompetansen som trengs eller ikke.

Ved at vi gjennomfører svømmeundervisning for 5. klasser får skolene:

  • Topp motiverte og erfarne instruktører med utdannelse som svømmeinstruktører
  • En pedagogisk læreplan for svømmeundervisningen
  • 6 x 60 min undervisning med to instruktører
  • Etter avsluttet kurs får skolen en rapport om hver enkelt elevs ferdigheter

Mål med undervisningen:

Målet er at elevene skal klare seg på dypt vann over tid, samt undervisning i crawl og ryggsvømming. Kursene avsluttes med svømmedyktighetsprøven (200m svømming hvorav 50m skal svømmes på rygg).

Dårlig økonomi gjør at mange flere skoler nedprioriterer svømmeundervisningen. Bærumsvømmerne anser svømmeundervisning som livsviktig; «Svømming er den eneste idretten man kan dø av å ikke kunne», og vi jobber for at flest mulige får mulighet til å lære å svømme.

Ønsker du å vite mer om svømmeundervisning for 5. klasse – ta kontakt med oss: