Klubbens rutiner for hvordan en melder seg til stevner:

  • Trener sender ut informasjon om stevnet med link til påmelding via tryggivann.no
  • Foreldre melder på utøveren via tryggivann.no (husk å melde på innen påmeldingsfristen)
  • Trener velger passende øvelser for svømmerne. Dersom utøveren har egne ønsker om øvelser kan en sende mail til trener om dette.


Kostnad for stevnedager med BSV:

  • 1 dag – kroner 300,-
  • 2 dager – kroner 400,-
  • 3 dager – kroner 500,-