Klubben rutiner for hvordan du melder på svømmere til stevne, og disse er det viktige at foreldre og svømmere følger.

  • Tener sender ut invitasjon med svarfrist til sine gruppe
  • Svømmere/ foreldre diskuterer hva svømmer ønsker å svømme og sender tilbake til trener innen fristens utløp
  • Trener ser igjennom ønsker og gjør evtjusteringer. Trener har siste ord på hva svømmer bør delta på og sender inn samlet påmelding fra sin gruppe til oppmann
  • Oppmann samler alle påmeldinger fra klubben, legger det inn i riktig format og sender det til arrangør
  • Når trenere/foreldre oppdager feil skal det meldes til oppmann som tar kontakt med arrangør for å ordne opp i dette som talsmann for klubben.
  • Foreldre skal ikke ta kontakt med arrangør for endringer, påmeldinger eller etteranmeldinger. Det skal alltid gå via trener.