Reise med BSV

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med BSV. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Hva slags kostnader har vi på stevner og leirer?
Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at ”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger.

Stevneavgifter til arrangørklubb
I tillegg kommer utgifter til stevnestarter på både lokale og bortreisestevner. På alle stevner settes en påmeldingsfrist fra arrangør. Avmeldinger etter denne fristen vil belastes fra arrangør til klubben, uavhengig av grunn til at utøver ikke møter. I BSV betaler hver utøver en egenandel på stevner, uavhengig av hvor mange starter man deltar på. Dette gjør at utøvere noen ganger vil betale for alle starter man deltar på, men som regel vil kostnadene for hver enkelt være høyere enn deltakeravgiften.

Reiseforsikring med avbestillingsforsikring
Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forhold til andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har.

Kan klubben refundere/ kreditere noen av kostnadene våre hvis vi blir syke og ikke kan delta?
Nei, som regel ikke. Det er derfor dere må ha egen reiseforsikring.

Vi booker budsjettreiser, og har begrenset mulighet til å få igjen penger for hotell, fly og mat. Dere må bruke reiseforsikringen for å få igjen penger. Vi kan  heller ikke refundere egenanidel for øvelser på stevner, da disse blir fakturert oss fra arrangør uansett. Når arrangørs påmeldingsfrist er ute, så faktureres  det videre til klubben. Selv om du bli syk, i god tid før stevnet, må dere betale egenandel. Dette gjelder også for lokale stevner.

Reisegods
Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.

Europeisk Helsetrygdkort
Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette bestiller du gratis på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/

Regler når vi er på tur