Noen enkle regler alle må følge når vi er på tur:

  • Alle skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid.
  • Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap.
  • Godteri er ikke lov på leirer.
  • Utøvere under 18 år kan ikke gå ut alene i utlandet. Dere må alltid være minimum 3 stk sammen. All aktivitet utenfor området må avtales spesielt med reiseleder, uavhengig av alder.
  • Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Felles transport til/fra trening og utflukter.
  • I harde treningsperioder er det viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Det skal være ro på rommene senest kl. 21.30.
  • Kontrollrunder til avtalt tid gjennomføres hver kveld, og reiseleder oppfordrer til orden/trivsel på rommene.
  • Totalt forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst. Brudd på dette punkt vil bli tatt opp med foreldre og man vil diskutere konsekvenser med foreldre.