BSV har mål om å være landets beste klubb – for topp og bredde. Trenere ansettes for å bidra til å nå dette målet.

Alle trenere forventes å være sterkt motiverte, engasjerte, profesjonelle og opptatt av aktivt å bidra til at klubben utvikles og medlemmene presterer og trives.

Trenerne forventes å gå foran som gode eksempler overfor utøverne. Skal vi kunne stille krav til utøverne må vi også stille krav til trenerne.

I BSV ønsker vi at trenere skal jobbe i et team der en utvikler, utfyller og utfordrer hverandre.

Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp slik at det som gjøres på de ulike gruppene er samordnet.

Krav til trenere:

 • Punktlighet – kom presis
  Forventes dette av utøvere må trenere selv være det.
 • Forberedt
  Program og opplegg til hver trening skal være forberedt på forhånd.
 • Målrettet
  Trenere skal jobbe mot de mål som er for gruppen og klubben.
 • Konsekvent og bestemt – med et smil
  Det er et mål å ha disiplin med et smil.
 • Respektfull
  Utøvere skal møtes med respekt og ingen utøver skal skjemmes ut i påsyn av andre.
 • Ved disiplinærproblemer tas det aktuelle problem først med utøveren på tomannshånd.
  Dersom dette ikke fungerer kontaktes utøvers foreldre og sportslig leder informeres skriftlig og muntlig. Ingen u¨tøver kan utestenges eller flyttes fra en gruppe uten at ovenstående er gjennomført.
 • Informativ
  Treneren skal sende ut nødvendig info regelmessig og i god tid.
 • Tydelig
  Trenere skal være tydelige og konsekvente i sin kommunikasjon.
 • Aktiv og engasjert
  Feedback til alle, aktivt oppmuntrende men også konfronterende.
 • Selger
  En del av jobben er å informere, motivere og selge ”budskapet” til utøverne.
 • 1 til 1 samtaler skal gjennomføres minst 1 gang per halvår.
 • Lagbygger
  Trener skal jobbe aktivt for å skape tilhørighet, trivsel og et godt sosialt miljø. Derunder påvirke foreldrekontakt til sosiale arrangementer.
 • Registrering og dokumentasjon.
  Oppmøte i gruppene skal registreres og videreformidles til sportslig leder og daglig leder.
 • Mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr og aviser skal normalt ikke benyttes av trener under trening.