Som lagleder i Bærumsvømmerne har du et stort ansvar for utøverne våre. For å i vareta sikkerheten har vi satt opp en del punkter som laglederne skal ta ansvar for når vi er på tur.

Som lagleder må du ha lest gjennom BSVs kriseplan før avreise

 Når vi er på reise skal lagleder:

 • Ha med navneliste
 • Opptelling ved avreise
 • Organisere flokken
 • Opptelling ved ankomst
 • Opptelling og gå runder ved leggetid
 • Følge spesielt med at de yngste er med der de skal
 • Eventuelt organisere videretransport (buss, bil fra fly/tog)

 Lagleder ved stevner:

 • Ha med påmeldinger og kvitteringer
 • Ta strykninger/etteranmeldelser
 • Gå på lagledermøte
 • Formidle info vedr konkurransen/fra lagledermøte
 • Holde av plass på tribunen (samlingspunkt)
 • Få tak i og distribuere heatlister/ evt. annet fra arrangøren
 • Evt. bistå med å skaffe mat/drikke

Overnatting/mat:

 • Ta opp evt. problemer med hotellet
 • Evt. bestille tidligere frokost (i god tid)
 • Evt. be om å få beholde rom lenger (i god tid)
 • Bestille/organisere fellesmåltider (finne sted, ta med meny, bestille på forhånd)

Annet:

 • Få tak i medisinsk hjelp dersom nødvendig (evt. følge til legevakt e.l.)
 • Evt. skaffe medisin fra apotek
 • Sørge for at alle kommer seg hjem fra svømmehall
 • Være på plass/tilgjengelig på bosted
 • Være igjen med utøvere dersom sykdom eller annet hindrer dem i å være med gruppen (vurdering)
 • Være kontaktperson for foreldre
 • Gjennomgang av brannsikkerhet og evt andre sikkerhetstiltak på bosted

 Regler for BSV ved konkurranse/leir:

 • Punktlighet
 • Bruk BSV utstyr
 • Generell ro tid er kl.2200, dersom ikke andre beskjeder gis.
 • Ingen under 16 får gå noen steder alene, minst 3 sammen
 • I utlandet alltid minst 3 sammen
 • Utøvere må gi beskjed om hvor de går

Dersom uhell skjer:

 • Være kontaktperson for hjemmeansvarlig
 • Umiddelbart informere hjemmeansvarlig (styrerepresentant, som har dette ansvar)