Refusjon av transportutgifter.

For refusjon av transport trenger vi faktura fra barnehagen eller utfylt refusjonskjema, samt at kvittering for transportkostnader legges ved som fakturagrunnlag.

Vi refunderer inntil 300,- per barn. Dersom det er barnehager som har transportkostnader utover 300,- kan disse refunderes dersom det er transportpenger igjen.