Årsmøte i BSV ble gjennomfør 29. mars 2022.

Alle protokoller (styremøter og årsmøter) ligger under fanen Om oss/ for deg som er medlem i BSV.