SvømmeopplæringAntall gangerPrisSøskenmoderasjon
Babysvømming81900,-
Småbarnsvømming81640,-
Nybegynner barnTil du selv ønsker å avslutte eller har fullført hai.792,- per måned (4 ganger)555,- per måned (4 ganger)
Videregående barn (Sel, Sjøløve)Til du selv ønsker å avslutte eller har fullført hai.903,- per måned (4 ganger). 630,- per måned (4 ganger)
Videregående barn (Delfin, Hai) to ganger i ukaTil du selv ønsker å avslutte eller har fullført hai.1006,- per måned (4 ganger). 705,- per måned (4 ganger)

  • På nybegynner og videregående opplæring faktureres det for faktisk antall kursdager i måneden. Antall ganger varerier mellom 2 -5 i løpet av en måned.  Pris per måned vil derfor variere, f.eks fra 387,-  til 990,- for nybegynnernivå. 792,- per måned tilsvarer at kurset går 4 ganger.
  • Ved avlyst dag reduseres avgiften i påfølgende måned.
  • I tillegg kommer årlig medlemsavgift til Bærumsvømmerne  på kr 300 i årlig medlemskontingent.
  • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to, tre osv.

Informasjon om månedsfakturering for svømmeopplæring for barn på nybegynner og videregående nivå: 

  • Når dere har fått plass på svømmeopplæring beholder dere plassen så lenge dere ønsker. Barn (og voksne) trenger tid til å tilegne seg nye ferdigheter og derfor er det vanlig å gå på samme nivå over lengre periode. Dette gjelder særlig Selunge nivå og alle videregående nivåene.
  • Vi har laget et presist opplegg for hver time som skal sørge for at elevene lærer og fortere behersker riktig grunnteknikk i de forskjellige svømmeartene .
  • Faktura sendes den første uken i aktuell måned.
  • Oppsigelse skjer innen 25. hver måned ved å sende en mail til kurs@barumsvommerne.no.
  • Barna vurderes jevnlig – ca. hver 6 uke.
  • Alle som fullfører aktuelt nivå og går videre til neste nivå får utdelt Diplom.

Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no hvis du har spørsmål.