Pingvin

pingvin

Barna lærer å gli på mage og rygg samt crawlbenspark og ryggbenspark
Krav:
• Flyt på mage og rygg
• Flyt med dreining fra mage til rygg
• Hopp fra bassengkanten, flyte opp som en ball og strekke ut kroppen i pil
Mål:
• Gli i pil, både på mage og rygg
• Dreie med strak kropp fra mage til rygg og tilbake til mage
• Gode benspark rygg
• Gode benspark crawl

• Benspark mage, rotasjon, benspark rygg (puste), rotasjon, benspark mage
Kurset holdes i det lille bassenget og varer i 30 minutter. Foreldre er ikke med i bassenget.
Elevene kan forvente å måtte bruke god tid for å oppnå målene
Hvor lenge er det normalt å være på Pingvin?
Gjennomsnittstid er 5 måneder