Para svømmeopplæring

Svømmeopplæring for personer med fysiske funksjonsnedsettelser (bevegelse, syn, og hørsel).

Barna deles inn i grupper etter nivå av ferdigheter, basert på nivåinndelingen: Hval, Skilpadde, Pingvin, og Selunge.

Les mer om de forskjellige nivåene og ev. ferdigheter som kreves for å starte på aktuelt nivå

Barna må være fylt 5 år når de starter på kurs.

Kurssted: Haug skole
Haugtunveien 3,
1356 Bekkestua

De som har behov for det, har med seg egen ledsager i vannet.

Påmelding foregår på tryggivann.no.

Kontaktperson:

Yliana Meland

yliana@barumsvommerne.no