Pages Navigation Menu

Svømmetrening, svømmekurs og vannaktiviteter i Bærum

Forsikringer i BSV

I Bærumsvømmerne har vi flere forsikringsordninger som dekker deg som svømmer med BSV. Nedenfor finner du en oversikt over ordningene:

Vi har ikke reiseforsikring:
En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med BSV. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Les mer om hvorfor vi ikke har reiseforsikring her

Barneidrettsforsikringen – for barn til og med 12 år
Alle barn under 13 år og medlem av Bærumsvømmerne (tilsluttet Norges Svømmeforbund og NIF) er forsikret.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn til den dato de fyller 13 er også dekket av ordningen.

Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen.

Svømmere over 13 år som ikke konkurrerer

For svømmere over 13 – 75 år som kun trener svømming, og ikke deltar i konkurranser, så har BSV tegnet egen forsikring i Gjensidige.

Ta kontakt med oss på post@barumsvommerne.no for oversikt over vilkår og informasjon om hvordan du melder skade.

Konkurransesvømmere som deltar på approberte stevner

Hvis du er mellom 9 og 12 år og deltar på approberte stevner, så betaler Bærumsvømmerne lisens for deg, og du er da dekket av en egen forsikringsordning for konkurransesvømmere. Samme gjelder for utøvere over 13 år.

Skade skal meldes til Skadetelefonen på telefon 987 02033 (alle dager 09.00-21.00).

Alle som betaler lisens har tilgang til Skadetelefonen, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.

Etter innmelding av skade tar de raskt kontakt for videre oppfølging.

Skadetelefonen har et kvalitetssikret behandlingsnettverk. De kvalitetssikrer alle behandlere og benytter kun behandlere de vet tilfredsstiller kvalitetskravene de har satt. Det betyr at all bruk av behandlere skal det gis en forhåndsgodkjennelse av Gjensidige.

Forsikring for frivillige:
Som frivillig i BSV, som hjelper til med dugnader og stevner, så har vi egen ulykkesforsikring.

Ta kontakt med oss på post@barumsvommerne.no for oversikt over vilkår og informasjon om hvordan du melder skade.

 

Sponsorer