Litt om oss

Bærumsvømmerne ble stiftet 4.september 1969. I dag er vi  en av Norges største svømmeklubber. Vi er også blant topp 3 av Norges beste svømmeklubber de siste 10 årene. Bærumsvømmerne satser offensivt både sportslig og organisasjonsmessig. Klubben drifter Hundsund Bad for Bærum kommune.

Det foreligger en årsmøtebeslutning på at Bærumsvømmerne er en Eliteklubb. NSF har kriterier/krav på klubber som definerer seg som eliteklubb. Bærumsvømmerne jobber aktivt for at hele tiden oppfylle disse krav og være en ledende klubb i Norge, fra svømmeopplæring til elitesatsing. Dette er en sterk motivasjon for de ansatte i klubben. Du kan lese mer om hva en eliteklubb er her

Vi trener i dag i Nadderudhallen, Berger svømmehall, Hundsund Bad og BIP-hallen. Tilgang på bassengtid er en stor utfordring for klubben. 

Klubbide

Bærumsvømmerne er en idrettsklubb som gjennom alle sine aktiviteter tilrettelegger for den gode idrettsgleden, mestringsopplevelser og tilhørighet i trygge omgivelser for barn, unge og voksne på alle ferdighetsnivåer. Vi er en klubb for konkurranseorienterte utøvere på alle plan så vel som en klubb med en stor bredde i svømme- og triatlonaktiviteter.

Med dette mener vi at:

 • klubben tilbyr treningsmiljø for konkurranse på nasjonalt og internasjonalt elitenivå, så vel som
  aktiviteter og svømme-/triatlonopplæring for trenings- og trivselsformål.
 • klubben har fokus på mestringsfølelsen både sportslig og sosialt og derigjennom vil vi skape et miljø der alle kan oppleve fremgang.
 • klubben er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt, både som utøver, frivillig, supporter og foreldre.
 • klubben skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • klubben skal være en attraktiv samarbeidspartner.ene.

Visjon

Vår drømmeklubb har disse egenskapene:

 • Vi skal være en klubb som gjennom sin virksomhet inspirerer barn, unge og voksne til mestring og utvikling, både sportslig og menneskelig.
 • Vi skal være en klubb som skaper idrettsglede, trygghet og stolthet som utøvere, ansatte, trenere, frivillige, foreldre, og publikum ønsker å være en del av.
 • Vi skal være en klubb som tilbyr det beste utviklingsmiljøet for utøvere som har konkurranseambisjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Vi skal være en klubb der vår virksomhet skal være en inspirasjon og et forbilde for utøvere og andre klubber.
 • Vi skal gjennom våre aktiviteter som frembringer mestringsfølelse og derigjennom skape” vinnere” på alle plan i ordets alle betydninger.
 • Vi skal gjennom profesjonell drift og høy moral være en klubb som samarbeidspartnere og lokalsamfunnet ønsker å identifisere seg med.

Essensen av denne beskrivelsen kan uttrykkes i følgende setning:
«Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere»

Visjonen må bety noe for alle som er involvert i klubben, dvs. den må være retningsgivende for alleaktiviteter og arbeidsoppgaver, slik at vi opplever å bidra til at den oppfylles.

Våre verdier

Våre verdier skal bidra til at vi når våre mål. Å etterleve organisasjonens verdier er en forpliktelse alle som er engasjert i virksomheten, har sagt ja til. Verdiene kan konkret uttrykkes i et sett med leveregler som vil veilede oss i våre handlinger og beslutninger.

Følgende verdier skal gjelde:

 • Inkluderende
 • Trygg
 • Engasjert
 • Profesjonel

Inkluderende
Å være inkluderende skal vi vise på mange områder. Vi inkluderer et bredt spekter av utøvere i våre aktivitetstilbud (alle aldre fra barn til eldre, konkurranseutøvere og treningsgrupper, flerkulturelle, alle
funksjonskategorier etc.).

Å inkludere innebærer å se alle og se på ulikheter som en styrke.  Idrettsutøverne viser inkludering gjennom utarbeidede konkrete spilleregler og normer for inkluderende atferd i arbeid, trening og konkurranse.Vi er inkluderende i møte med nye medlemmer som betyr at vi viser vertskapsevner og får folk til å føle seg velkomne. Vi har en inkluderende kultur som preger vår samhandling overfor alle interessegrupper.

Trygg
Å tilby et trygt miljø innebærer at vi viser omtanke for hverandre. Vi vil hverandre vel. Vi har struktur på det vi holder på med slik at alle vet hva som forventes, og hva de går til. Vi skaper glede og humør og ser
hverandre. Det innebærer at vi er flinke til å gi lærende tilbakemeldinger som igjen skaper mestringsfølelse.

Engasjert
Vi viser at det vi holder på med, er betydningsfullt. Den virksomheten vi bedriver, er verdifull for enkeltpersoner og for samfunnet, og vi vil leve opp til og bidra til klubbens visjon. Et engasjement skal vises gjennom entusiasme og lojalitet, og derigjennom skapes en motivasjon for å gjøre denne klubben til en mønsterklubb.

Profesjonell
Å være profesjonell innebærer at vi har en organisasjon som styres effektivt med struktur og organisering som er tilpasset våre ambisjoner. Vi er åpne og lydhøre for innovative og fremtidsorienterte tanker som kan bringe oss videre. Vi er hele tiden opptatt av å bli bedre. Vi er utviklingsorienterte og legger vekt på å ha relevant kompetanse for alle deler av virksomheten. Vi setter oss mål, lager planer og gjennomfører, og vet hva som kreves for å bli best.

 

Profiler

I dag har klubben en ung Elitegruppe.  Vi har tro på at flere vil være med å prege norsk og internasjonal svømming i årene som kommer.

Elitegruppen i dag består av Tomoe Hvas, Jolann Bovey, Nicholas Lia, Simon Moe, Christian Dyrkorn, Mathias Rike Holmann, Milian H. Solberg, Gard Øvergaard, Elias N. Refstie, Kristine B. Braathen og Victoria Bergeli .


Alexander Dale Oen og Aleksander Hetland, begge Bærumsvømmere og begge forbilder og gode representanter for svømmesporten i Norge og internasjonalt

Alexander Dale Oen var en stor internasjonala idrettsmann,  en gledesspreder som alltid hadde tid til å prate og gi av seg selv. Han etterlot seg et tomrom da han gikk bort i april 2012. En god venn og treningskamerat for de eldste svømmerne, et forbilde for de yngre . En imponerende idrettsmann som alltid hadde et ønske om å bli en enda bedre utøver. Alex var spesialist på brystøvelser, og tok flere internasjonale medaljer blandt annet sølv i OL i Bejing 2008 og gull i VM i 2011.

Aleksander Hetland ga seg med svømming i desember 2012.. Han avsluttet sin internasjonaale karrierere på topp med å ta EM-sølv i november og VM-gull i desember 2012. Aleksander er en av verdens beste på startstup og vendinger, sterk i medley- og bryst-øvelser. Han er fremdeles en viktig inspirasjon for våre yngre svømmere og han er nå valgt inn i styret i Norges Svømmeforbund.

Bli svømmeinstruktør

Har du lyst på en deltidsjobb som lar deg kombinere studier,  verdifull arbeidserfaring og en meningsfull jobb? Da kan jobben som svømmeinstruktør være noe for deg!

Arbeidstiden er på ettermiddagen, da alle vårt svømmeopplæring foregår på ettermiddag og tidlig kveld. Våre instruktører jobber ca 4 timer hver gang fra 1 og 3 ganger i uken. Jobben som svømmeinstruktør er viktig for samfunnet. – Jeg tror vi redder Norge fra mange drukningsulykker hvert år, sier Randi S. Liodden, en av BSV sine mest etterspurte og erfarne instruktører. – Denne jobben er den koseligste jobben jeg har hatt. Av jobbalternativene man har når man går på videregående er dette et av de beste, lønnen er også meget bra. Man lærer mye om å tenke selvstendig og det er gøy å holde svømmekurs, sier Randi.

For å bli svømmeinstruktør trenger du ikke mye forkunnskaper -du må kunne svømme og du må like å jobbe med barn og voksne. Du får gratis instruktørutdannelse fra oss mot at du jobber for oss i et år. Utdannelsen inkluderer førstehjelp og livredning. Du er blid og utadvendt, samt at du er villig til å ta i et tak.

Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no for mer informasjon om jobben.

Krav om politiattest i BSV

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Bærumsvømmerne blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med daglig leder Johan Björkegren
e-post: johan@barumsvommerne.no

Daglig leder  har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge.  Daglig leder sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Daglig leder, Nina Norheim.
Bærumsvømmerne lagrer ikke  attesten, men får  den kun  framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Bærumsvømmerne

Organisasjonsnummer: 974 340 003
Adresse: Pb 1089, 1307 Fornebu
E-post: post@barumsvommerne.no
Telefon: 456 10 980
Kontonummer: 6219 05 17913
Kjøpsvilkår og betingelser