Om oss

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere!

Bærumsvømmerne skaper vinnere på alle nivåer gjennom svømmeglede og mestring i et godt miljø, og ved mangfold i tilbudene.

Bærumsvømmerne ble stiftet 4.september 1969. I dag er vi  en av Norges største svømmeklubber. Vi er også blant topp 3 av Norges beste svømmeklubber de siste 10 årene. Bærumsvømmerne satser offensivt både sportslig og organisasjonsmessig. Klubben drifter Hundsund Bad for Bærum kommune.

Det foreligger en årsmøtebeslutning på at Bærumsvømmerne er en Eliteklubb. NSF har kriterier/krav på klubber som definerer seg som eliteklubb. Bærumsvømmerne jobber aktivt for at hele tiden oppfylle disse krav og være en ledende klubb i Norge, fra svømmeopplæring til elitesatsing. Dette er en sterk motivasjon for de ansatte i klubben. Du kan lese mer om hva en eliteklubb er her

Vi trener i dag i Nadderudhallen, Berger svømmehall, Hundsund Bad. Tilgang på bassengtid er en stor utfordring for klubben. På lang sikt arbeider vi også aktivt for at 50-meters svømmeanlegg i idrettsparken på Rud/Hauger blir realisert.

Visjon

Vår visjon:
Vi utvikler olympiere, forbilder, selvfølelse, samhold og tilhørighet for alle

Dette er vår oppnåelige drøm som vi aldri skal slutte å strekke oss mot. Den skal være retningsgivende og forankret/kjent i alle ledd i Bærumsvømmerne I Bærumsvømmerne skal vi alle være olympiere, enten ved at vi kvalifiserer oss for OL eller deltar i nasjonale mesterskap, stevner, er trener eller instruktør eller utvikler klubben gjennom ledelse og styret. Å væren en olympier betyr å være godt forberedt, jobbe systematisk og målrettet. I Bærumsvømmerne skal vi være forbilder for hverandre. Selvfølelse utvikles gjennom løpende forbedringer. Samhold og tilhørighet er en nødvendig forutsetning for av vil skal lykkes. Det krever åpenhet ovenfor hverandre. Vi skal tørre å si fra!

Vår virksomhetside:
Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere!

De tre M’ene Miljø, Mangfold og Mestring skal gjøre klubben, utøverne og medlemmene til vinnere, enten det i er i konkurranse med seg selv eller med andre på topp nasjonal og internasjonalt nivå. Vi skaper vinnere på alle nivåer gjennom svømmeglede og mestring i et godt miljø, og ved mangfold i tilbudene.

Våre verdier

 • Inkluderende
  I Bærumsvømmerne betyr det å inkludere å få alle til å føle seg som en del av klubben. Vi skal virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for hverandre. For å få til dette må vi tåle forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger, men også tørre å si våre meninger. Vi skal også unne hverandre glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen.Bærumsvømmerne er for alle og vi skal legge til rette for de som ikke har toppidrett og konkurransesvømming som ambisjonsnivå. Vi skal bidra til NIFs mål om å ta vare på ungdommen og redusere frafallet fra denne gruppen
 • Profesjonell
  I Bærumsvømmerne betyr profesjonell at vi er seriøse og målrettede. Vi skal være ansvarsfulle og alle har en klar formening om det vi driver med. For den toppidrettssatsende betyr profesjonell det å være en 24-timersutøver med kunnskap om idretten. Vi skal ha profesjonelle trenere og instruktører på alle nivå. Bærumsvømmerne skal drive effektivt og nøkternt slik at vi har en bærekraftig økonomi.
 • Sulten
  Hos oss betyr sulten å være offensive. Vi vil alltid søke forbedring enten vi er i bassenget, jobber med administrasjon eller utvikling av klubben. Vi skal ha en positiv holdning til endring og utvikling, både som individ og gruppe.Vi skal tilrettelegge for mestring og gjøre mer av det som gir oss den indre driven til å yte litt ekstra.
 • Pålitelig
  Hos oss betyr pålitelig å alltid stille opp på arrangementer, dugnader og stevner. Vi svømmer etter reglene, stiller opp for en ren idrett og er ærlig mot oss selv og andre. En ærlig utøver har ekte kjærlighet for svømming! Vår økonomiske drift skal følge NIFs og NSFs retningslinjer og fremme sunn økonomisk utvikling

Profiler

I dag har klubben en ung Elitegruppe.  Vi har tro på at flere vil være med å prege norsk og internasjonal svømming i årene som kommer.

Elitegruppen i dag består av Ingeborg V. Løyning, Tomoe Hvas, Niksa Stojkovski, Jolann Bovey, Nicholas Lia, Simon Moe, Christian Dyrkorn og Victor Fornafonov. 


Alexander Dale Oen og Aleksander Hetland, begge Bærumsvømmere og begge forbilder og gode representanter for svømmesporten i Norge og internasjonalt

Alexander Dale Oen var en stor internasjonala idrettsmann,  en gledesspreder som alltid hadde tid til å prate og gi av seg selv. Han etterlot seg et tomrom da han gikk bort i april 2012. En god venn og treningskamerat for de eldste svømmerne, et forbilde for de yngre . En imponerende idrettsmann som alltid hadde et ønske om å bli en enda bedre utøver. Alex var spesialist på brystøvelser, og tok flere internasjonale medaljer blandt annet sølv i OL i Bejing 2008 og gull i VM i 2011.

Aleksander Hetland ga seg med svømming i desember 2012.. Han avsluttet sin internasjonaale karrierere på topp med å ta EM-sølv i november og VM-gull i desember 2012. Aleksander er en av verdens beste på startstup og vendinger, sterk i medley- og bryst-øvelser. Han er fremdeles en viktig inspirasjon for våre yngre svømmere og han er nå valgt inn i styret i Norges Svømmeforbund.

Bli svømmeinstruktør

Har du lyst på en deltidsjobb som lar deg kombinere studier,  verdifull arbeidserfaring og en meningsfull jobb? Da kan jobben som svømmeinstruktør være noe for deg!

Arbeidstiden er på ettermiddagen, da alle vårt svømmeopplæring foregår på ettermiddag og tidlig kveld. Våre instruktører jobber ca 4 timer hver gang fra 1 og 3 ganger i uken. Jobben som svømmeinstruktør er viktig for samfunnet. – Jeg tror vi redder Norge fra mange drukningsulykker hvert år, sier Randi S. Liodden, en av BSV sine mest etterspurte og erfarne instruktører. – Denne jobben er den koseligste jobben jeg har hatt. Av jobbalternativene man har når man går på videregående er dette et av de beste, lønnen er også meget bra. Man lærer mye om å tenke selvstendig og det er gøy å holde svømmekurs, sier Randi.

For å bli svømmeinstruktør trenger du ikke mye forkunnskaper -du må kunne svømme og du må like å jobbe med barn og voksne. Du får gratis instruktørutdannelse fra oss mot at du jobber for oss i et år. Utdannelsen inkluderer førstehjelp og livredning. Du er blid og utadvendt, samt at du er villig til å ta i et tak.

Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no for mer informasjon om jobben.

Krav om politiattest i BSV

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Bærumsvømmerne blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med daglig leder Johan Björkegren
e-post: johan@barumsvommerne.no

Daglig leder  har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge.  Daglig leder sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Daglig leder, Nina Norheim.
Bærumsvømmerne lagrer ikke  attesten, men får  den kun  framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Bærumsvømmerne

Organisasjonsnummer: 974 340 003
Adresse: Pb 1089, 1307 Fornebu
E-post: post@barumsvommerne.no
Telefon: 456 10 980
Kontonummer: 6219 05 17913
Kjøpsvilkår og betingelser

 

© 2019 - Bærumsvømmerne - Designet av Vetle Løvgaard