Vi ønsker Kirkevold produkter velkommen som ny samarbeidspartner! 

Det er tydelig at Bærumsvømmerne har gjort et godt stykke arbeid innad i klubben. De har et
gjennomarbeidet produkt, som jeg er sikker på at vi og våre ansatte skal få glede av, sier daglig
leder i Kirkevold Kontorutstyr as, Ingebrigt Breistøl, som nylig har inngått et sponsorsamarbeid
med svømmeklubben.

– Vi gjør bevisste valg ut ifra markedsmidlene vi har til rådighet i selskapet, og jeg tror på sponsing
som kommunikasjonskanal, forteller Breistøl. I inngåelse av samarbeid med Bærumsvømmerne, har
bedriften et todelt mål; «Jeg er født og oppvokst på Hosle, og har et stort hjerte for hele Bærum.
Derfor er et av målene å kunne bidra til å styrke svømmeklubben og deres viktige samfunnsansvar.
Den andre målsetningen er at vi mener dette kan skape mer forretninger for oss gjennom aktiviteter
og budskapsformidling i samarbeid med Bærumsvømmerne.», fortsetter Breistøl. Han understreker
at de har stor tro på at Bærumsvømmerne har mange spennende eksponeringsflater som kan bidra
til at bedriften blir profilert.

Flere sponsorer
Breistøl har observert at sponsing stadig øker, og at mange av de større aktørene bruker store beløp
på sponsing.

– Jeg ser hvilke muligheter sponsing gir gjennom eksponering, verdier og andre muligheter som ikke
tradisjonell markedskommunikasjon inkluderer, forteller daglig leder av Kirkevold Kontorutstyr, og
legger til; «Jeg gleder meg til at det kommer flere sponsorat til Bærumsvømmerne, og at vi sammen
kan ha gode og utviklende nettverksmøter.

Helse for ansatte
Daglig leder i Kirkevold Kontorutstyr ønsker å benytte Bærumsvømmerne på flere områder enn bare
øke omsetning. De vil bruke partnerskapet til å få et større helsefokus i bedriften. Han synes det er
fint å kunne ha en partner som har kompetansen og ressurser til å bidra til dette gjennom klubben.
– Både den fysiske og mentale helsen er viktig for oss i en travel hverdag og på vår arbeidsplass. Vi
har snakket om at de ansatte skal ha mulighet til å teste de ulike treningsformene som klubben tilbyr
gjennom BSV Triatlon, sier Breistøl. Han avslutter med at dette gjelder på et mosjonsnivå i BSV
Triatlon, som tilbyr skreddersydd opplegg for bedrifter.