Ingeborg V. Løyning har treningsøkt på Teams for yngre svømmere.

Regjeringen har vedtatt at alle fritidsaktiviteter innendørs forbys fra 00.01 tirsdag 16. april, i første omgang til 11. april. Dette betyr at det ikke blir svømmekurs eller svømmetrening de neste 4 ukene.

Treningsgruppene:
Det sendes ut informasjon om alternative treninger på e-post. Vi kan ha trening utendørs (med 2 meters avstand, i grupper på max 10),  i tillegg kommer treninger på teams.

Ta kontakt med din trener ved spørsmål om alternativ trening.

Svømmeskolen
All kursvirksomhet er avlyst frem til 11. april.

Ganger som er fakturert for mars og som ikke gjennomføres, tas igjen når vi starter opp igjen. Dette vil si at vi ikke fakturerer for disse gangene når vi starter opp igjen. Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no dersom du har spørsmål.