Medlemsregister

Daglig leder er ansvarlig for BSVs medlemsregister. Daglig leder er også ansvarlig for gjennomføring av idrettsregistreringen. Daglig leder kan delegere dette andre ansatte ved behov.

Medlemsregisteret for kursdeltagere og utøvere ligger i www.tryggivann.no. Registrering gjøres for hver enkelt person primært av det enkelte medlemmer eller foresatte. Daglig leder henter ut excel-fil over alle medlemmer ved behov.

Registeret skal omfatte følgende data: Navn, foresatte for barn, telefonnummer, e-post, adresse og fødselsår, samt hvilken gruppe de hører under.