Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. BSV har ikke familiemedlemskap. Medlemskontingent betales via www.tryggivann.no.