Som foreldre i klubben, kan du være med å støtte BSV ved å betale medlemskontingent, et støttemedlemskap. Er du dommer eller har verv i klubben, må du betale medlemskontingent.

For å ha stemmerett på årsmøtet (i mars), må du ha betalt medlemskontingent personlig.  Du kan ikke stemme på vegne av barnet ditt.

Som aktiv svømmer betales medlemskontingenten via vårens treningsavgift og kommer på egen faktura.

Betaling av medlemskontingent for dommere, vervinnehavere og støttemedlemmer gjøres via tryggivann. Bruk lenken under: