Månedsfakturering

Månedsfakturering – utmelding og bytte av nivå

Deltakere på opplæringsnivå for barn med månedsfakturering går kontinuerlig på opplæring frem til foresatte melder barnet av deltakeren opplæringen.

Betingelser ved månedsfakturering:

 • Frist for utmelding e: 20. hver måned.
 • Faktura sendes på e-post i starten av hver måned med betalingsfrist 7 dager
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder uten å betale ved dokumentert sykefravær – f.eks brudd i armen
 • 30 % søskenmoderasjon for barnet som er på laveste nivå
 • Vi fakturerer for antall ganger på kurs i måneden. Dersom vi må avlyse kursdager, reduseres antall dager i faktura for påfølgende måned.

Tilbakemelding på www.tryggivann.no

 • På «min side» på tryggivann.no vil det senest den 25. hver måned finnes en kommentar fra deltakernes instruktør.
 • Når barnet er klart for å gå til neste nivå, vil dette står under «anbefalt videre nivå». Skal barnet flyttes til neste nivå, flyttes de på tryggivann.no i løpet av siste uken i hver måned og dere mottar bekreftelse på nytt nivå på e-post. Noen vil naturlig måtte bytte tid, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 30 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Hovedinstruktør eller instruktør før/ etter en kurstime.

Diplom og merke
De som får «anbefalt videre nivå» kan i løpet av siste uke hver måned hente diplom og merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?
Normal tid på hvert av barne-nivåene:

 • Hval: 2-3 mnd (30 min per gang)
 • Skilpadde: 2-4 mnd (30 min per gang)
 • Pingvin: 3-5 mnd (30 min per gang)
 • Selunge: 4 – 7 mnd (30 min per gang)
 • Sjøløve, Delfin og Hai: 6 – 12  mnd per nivå – 40 min per gang)

Dette forutsetter at barnet har godt oppmøte. Jo høyere opp i nivåene man kommer jo større individuelle forskjeller er det. Det er en fordel å gå i svømmehallen mellom kurstimene.