Mandat dommeransvarlig

Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere (kretsdommere og forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte stevner i Akershus Svømmekrets.

Videre har dommeransvarlig også ansvar for:

  • Koordinering av dommerutdanning opp mot Akershus svømmekrets
  • Å ha oppdatert informasjon over kvalifiserte dommere i klubben
  • Melde inn endringer til svømmekretsen dersom forbundets litster over lisensierte dommere ikke stemmer overens med klubbens eget register
  • Planlegge kompetanseutvikling av BSVs dommere
  • Oppfølging av oppførte dommere i forkant av svømmestevner i BSVs regi
  • Formidling av informasjon vedrørende dommerutdanning innad i klubben
  • Motivering av foresatte (og medlemmer over 14 år) til å søke kretsdommerutdanning – koordinere behovet i samarbeid med valgkomiteen
  • Motivering av kvalifiserte kretsdommere til å søke forbundsdommerutdanning
  • Ved behov og etter innkalling delta på styremøter eller stevnekomitemøter i BSVs vedrørende saker som berører oppgaver/ funksjon som klubbens dommeransvarlig.