Kontrollkomite

Kontrollkomiteens mandat er føre tilsyn med BSVs økonomi og påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, bevilgninger og økonomiske rammer.

Styret setter ned en innstilling til valgkomitemedlemmer, og velges deretter på årsmøtet.

Du kan lese mer om Kontrollkomiteens mandat her: https://www.barumsvommerne.no/instruks-for-kontrollkomite/