Klubbens lovnorm

Bærumsvømmernes lov er basert på NIF’s lovnorm for idrettslag. Loven setter premissene for måten klubben drives på og beskriver tydelig hvilke retningslinjer som gjelder for klubbens medlemmer, styre og ansatte. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.