Julekalendersalg

Julekalendersalg gjennomføres i perioden fra slutten av oktober og frem til starten av desember. Kravet til solgte kalendere ligger på ca750,- per utøver (2019).

Kalendersalget er en dugnadsaktivitet som gir nokså mye midler til klubben i forhold til arbeidsinnsats. Styret er leder for kalendersalget.

Det må i god tid før lotteriet søkes om tillatelse for gjennomføring av smålotteri. Dette gjøres ved enkel registrering av «smålotteri» på lotteritilsynet. Det skal også leveres en sluttrapport til tilsynet. Dette er viktig for å få gjennomført lotteri senere.

Gevinster til julekalender

Sponsorer og foreldre oppfordres til å bidra med gevinster. Dersom dette ikke er tilstrekkelig bør innkjøp av premier vurderes.

Informasjon om julekalendersalget

Foreldre, svømmere og trenere skal informeres om julekalendrene i god tid før de leveres ut. Foreldre skal informeres om når kalendrene kommer. Dette legges ut på nettsiden.

Distribusjon av julekalendere

Julekalendere legges i konvolutter sammen med faktura. Konvolutten merkes svømmers navn. Kalendrene trykkes på stivt papir.

Kalendrene deles ut av trenere for gruppene. Ikke utleverte kalendre leveres tilbake administrasjon hvis man vet at utøver har sluttet eller av andre årsaker ikke kan møte på trening i perioden (f.eks langtidssyk). Kalendrene kan også sendes hjem til utøverne hvis de ikke er møtt på trening den uken kalendrene skal deles ut. Trenere må også da kontakte administrasjon som besørger dette.

Utøvere skal ha minimum tre uker på å selge kalendre.

Trekning

Trekning gjøres av engasjert revisor med minst tre personer tilstede. Vinnerloddene publiseres på hjemmesiden med informasjon om hvordan avhenting av premier foregår.