Mine første 3 måneder som Daglig leder i BSV har gått fort. Vi har også lagt bak oss nok et svømme-år. 2018 har vært fantastisk

Johan Björkegren, daglig leder i BSV

Johan Björkegren, Daglig Leder i BSV.

på mange måter, med mange sterke og gode resultater for liten og stor.

Et av høydepunktene i 2018 var utvilsomt juniorverdensrekorden av Tomoe Zenimoto Hvas på 100 fly ved VM-kortbane i Kina. At Bærumsvømmerne i tillegg hadde Niksa Stojkovski, Emilie Løvberg og Elite-trener Sondre Solberg som deltakere på VM gjorde det hele til en fantastisk avslutning på svømme-året. Helt utrolig at Bærumsvømmerne stod for 50% av de norske svømmerne på VM!

Takk til frivilligheten
Bak alle gode timer med aktivitet og trening, ligger tusenvis med timer fra alle frivillige. Det er medlemmer i styret og komiteer,  pappaer, mammaer, besteforeldre, tanter, onkler, lagledere, foreldrekontakter. Uten innsats fra alle dere så hadde det vært umulig å gjennomført NM kortbane, Bærum Open, Bærum rekrutt og BSV cup. Jeg vil med dette takke den frivilliges innsats, med tanke på hvor mange timer som legges ned. For en innsats!

 Spesiell takk til Bernt Olav Steinland
Høsten 2012 ble Bernt av styret i BSV bedt om å forsøke å få i gang en prosess for realisering av et 50-meters basseng i Bærum. På dette tidspunktet var et slikt anlegg ikke programfestet som tema for noe politisk parti i Bærum. Gjennom systematisk, tålmodig og særdeles god dialog med Bærum idrettsråd (BIR) og det politiske miljøet i Bærum har vi, takket Bernt Olav, nå klart å få til en realisering av anlegget på Rud.

Tusen takk til Bernt Olav!

Nytt kontor
Vi har i løpet av november flyttet til nye flotte kontorlokaler på Fornebu. Dette for å komme nærmere virksomheten på Hundsund bad. Jeg og Daglig leder for Bassengdrift AS, Nina Plahte Norheim samarbeider tett for å sterke teamet rundt BAS og BSV.

Takk til våre ansatte
Administrasjonen legger ned mye tid og krefter for at våre barn, ungdommer og aktive voksne har et topp tilbud innen svømming og svømmeopplæring.

Våre fantastiske badevakter i Bassengdrift passer på at «vårt» anlegg, Hundsund bad, er i topp form slik at Bærumsvømmerne kan trene, flyte, dykke å bade.

Tusen takk til dere!

2019
Vi får flere og flere aktive i våre svømmegrupper, og har du ønsker om å bidra noe så er du hjertelig velkommen til å bidra – med det du kan. Ingen oppgave er for liten eller for stor, så jeg håper du har muligheten til å hjelpe til. Belønningen som gis er jo naturligvis at vi tilbyr topp kvalitet – ren idrettsglede til utøverne, og ikke minst MYE sosiale goder i form av å være med/delta i et godt sosialt miljø for store og små.

Ønsker dere en god jul og et riktig godt nytt år!

Julehilsen
Johan Björkegren
Daglig leder