Intensivkurs for barn fra 4 år og eldre med fokus på grunnferdigheter i vann.

Vi har tre typer intensivkurs i uke 25 – 26 (mandag – torsdag) – vanntilvenning (Hval), flyt, gli og spark (Skilpadde, Pingvin), og crawl og rygg ( Selunge). Barna må være fylt 4 år for å delta!

Vanntilvenning (Hval)
Vanntilvenning er for barn, 4 år og eldre, som ikke er fortrolige med vann og/eller ennå ikke behersker dykking (holde pusten 5-10 sek. under vann). Kurset fokuserer på økt trygghet og fortrolighet med vann. Målet er at elevene skal kunne dykke ned på bunn for å hente dykkeringer (60-100 cm dypt.

Flyt, gli  og spark (Skilpadde/ Pingvin)
Dette er kurs for barn 4 år og eldre som er vant til å være i vann og kan dykke. Målet med kurset er å lære å flyte og gli, benspark (crawl og rygg) samt sikkerhetsvømming (hundesvømming).

Crawl og rygg (Selunge)
Dette er kurs for barn 4 år og eldre som behersker gli på magen og på ryggen med benspark i god linje. Målet med kurset er å lære grunnteknikk i crawl (med rytmisk pust til siden) og rygg svømming.

  • Pris for kurs i uke 25 og 26, 1360 kr
  • Søskenmoderasjon 955 kr

Oversikt over intensivkursene finner du her

Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no ved spørsmål.