Pages Navigation Menu

Svømmetrening, svømmekurs og vannaktiviteter i Bærum

Intensivkurs i vinterferien

Intensivkurs i vinterferien

Intensivkurs for barn som vil bli bedre til å svømme

Vi har to typer intensivkurs i uke 8 (mandag – fredag) – vanntilvenning og fly, gli og spark. Barna må være fylt 4 år for å delta!

Vanntilvenning (Hval)
Vanntilvenning er for barn, 4 år og eldre, som ikke er fortrolige med vann og/eller ennå ikke behersker dykking (holde pusten 5-10 sek. under vann). Kurset fokuserer på økt trygghet og fortrolighet med vann. Målet er at elevene skal kunne dykke ned på bunn for å hente dykkeringer (60-100 cm dypt.

Flyt, gli  og spark (skilpadde/ pingvin)
Dette er kurs for barn 4 år og eldre som er vant til å være i vann og kan dykke. Målet med kurset er å lære å flyte og gli, benspark (crawl og rygg) samt sikkerhetsvømming (hundesvømming).

Oversikt over intensivkursene finner du her

Ta kontakt med kurs@barumsvommerne.no ved spørsmål.

Sponsorer