Velkommen til ekstraordinært årsmøte i BSV:

Agenda og vedlegg:

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fylle 15 år i inneværende år, samt ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret