• Dag: Tirsdag 19. mars 2018
 • Tid: Klokken 18.00
 • Sted: BSV’s lokaler, Rolfbuktsveien 13, 3 etg, 1364 Fornebu

Saker som medlemmer ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars til styreleder@barumsvommerne.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.barumsvommerne.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Medlemskontingent kan betales her (er du medlem i en treninsgruppe er kontingent betalt via denne).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Dagsorden årsmøte:

 • Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen og sakliste
 • Valg av dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle Bærumsvømmernes årsmelding
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Kontrollkomiteens uttalelse
 • Behandle innkomne forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent
 • Behandle idrettslagets budsjett-
 • Vedtektsendring
 • Valg av styre, revisor, kontrollkomité og valgkomité